49 Views

Dodatkowa dokumentacja- świadectwo energetyczne budynku

Z datą 1 stycznia 2009 roku zaczęły obowiązywać przepisy o konieczności sporządzania dodatkowej dokumentacji dla wszystkich obiektów, dla których występuje się o pozwolenie na budowę, a także dla obiektów i lokali, które mają zostać przeznaczone na sprzedaż. Dokładnie opracowanie takie nazywane jest świadectwem ekstrawertycznym budynku i w skrócie mówiąc, określa zużycie energii przez dany obiekt budowlany. Takie opracowanie koniecznie należy załączyć do dokumentacji składanej do Urzędu i dotyczy to nie tylko obiektów użyteczności publicznej czy innego przeznaczenia, ale również obejmuje projekty domów jednorodzinnych. Dokumentacja taka określa w jakiej klasie pod względem zużycia energii znajduje się analizowany budynek czy lokal.

Jednocześnie pozwoli uzyskać informację, jak kosztowny będzie on w utrzymaniu. Ocenie poddawane jest zapotrzebowanie obiektu na energię, która wykorzystywana jest na różne cele związane z użytkowaniem budynku przez mieszkańców. Wlicza się tutaj energię niezbędną do: ogrzania pomieszczeń, ogrzania wody użytkowej czy oświetlenia. Poszczególne klasy określają stopień energooszczędności obiektu. Klasyfikacja obejmuje klasy od A do G, gdzie najbardziej oszczędne budynki przypisywane są do grupy A. analogicznie obiekty, które znajdują się w klasie najniższej, czyli G, będą najdroższe w eksploatacji.

Pozostałe artykuły o tej samej tematyce online:

About the author:
Has 163 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top